Bluetooth Speakers MD 7W - Slå på och stänga av högtalarna

background image

Slå på och stänga av högtalarna

Om du vill slå på högtalarna håller du
strömbrytaren nedtryckt tills den vita
indikatorn tänds.

Om du vill stänga av högtalarna
trycker du på strömbrytaren. Den
orange indikatorn lyser en kort stund.

background image

SVENSKA