Bluetooth Speakers MD 7W - Laddare

background image

Laddare

Kontrollera modellnumret på alla laddare
innan de används till denna enhet. Denna
enhet är avsedd att användas med ström
från en AC-4-laddare.

Varning! Använd endast
laddare som godkänts av
Nokia för användning med

just denna enhet. Om andra tillbehör
kopplas in kan telefonens typ-
godkännande och garanti bli ogiltiga,
dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett
vägguttag håller du i kontakten, aldrig i
sladden.

background image

SVENSKA