Bluetooth Speakers MD 7W - Ansluta till en strömkälla

background image

Ansluta till en strömkälla

Högtalarna kan drivas med ström från
den medföljande laddaren eller från
fyra R6-batterier (AA).

Ansluta till ett nätuttag

Om du ska använda högtalarna
tillsammans med laddaren ansluter du
laddaren till ett nätuttag och sätter
sedan in laddningskabeln i
strömkontakten.

Om du använder uppladdningsbara
batterier med högtalarna laddas
batterierna inte upp av laddaren.

Installera R6-batterier

När du installerar batterierna
kontrollerar du att högtalarna är
avstängda och trycker sedan på
låsspärren på batteriluckan på
baksidan av varje högtalare. Öppna
luckan.

Sätt i batterierna i batterifacket enligt
anvisningarna. Stäng luckan genom
att sätta in spärren överst på luckan i
motsvarande fäste på högtalaren.
Tryck sedan luckan mot högtalaren
tills den snäpper på plats.

Om du inte använder högtalarna
under en längre tid, bör du ta ut
batterierna för att förhindra skador
från läckande batterier.

När batteriet börjar ta slut börjar den
orange indikatorn blinka och
högtalarna ger ifrån sig en ljudsignal.