Bluetooth Speakers MD 7W - Ansluta högtalarna

background image

Ansluta högtalarna

Du kan ansluta högtalarna till en
kompatibel musikenhet (t.ex. en
musikspelare eller mobiltelefon med
musikspelarfunktion) via Bluetooth-
teknik för trådlös kommunikation eller
den medföljande kabeln. Om du vill
använda en Bluetooth-anslutning
måste musikenheten ha stöd för A2DP
Bluetooth-profilen.

Koppla ihop och ansluta via trådlös
Bluetooth-teknik

Följande anvisningar gäller för en
mobiltelefon. Du gör på samma sätt
för en musikspelare, bortsett från att
du kanske inte behöver ange
Bluetooth-lösenordet.

1. Kontrollera att högtalarna är

avstängda och att telefonen är
påslagen.

2. Håll strömbrytaren intryckt tills

den vita indikatorlampan börjar
blinka.

3. Aktivera Bluetooth-funktionen på

telefonen och ställ in den på att
söka efter Bluetooth-enheter.

4. Välj högtalarna i listan med hittade

enheter.

5. Ange Bluetooth-lösenordet 0000

för att koppla ihop och ansluta
högtalarna till datorn. I vissa
telefoner kan du behöva göra
anslutningen separat efter
hopkopplingen.

Om hopkopplingen lyckas och
högtalarna är anslutna till
musikenheten via Bluetooth, blinkar
den vita indikatorn ungefär var fjärde
sekund.

background image

SVENSKA

Ansluta via kabel

Du kan ansluta högtalarna till en
kompatibel enhet med den
medföljande CA-63U-kabeln.

Om du vill ansluta högtalarna till en
enhet som har en vanlig 3,5 mm-

ljudkontakt, ansluter du kabeln till
ljudkontakten på högtalarna och den
andra enheten.

När högtalarna är anslutna till den
andra enheten med kabeln lyser den
vita indikatorn med fast sken.