Bluetooth Speakers MD 7W - Trådlös Bluetooth-teknik

background image

Trådlös Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-tekniken för trådlös
kommunikation kan du ansluta till
kompatibla enheter utan att använda
några kablar. Det krävs inte fri sikt
mellan högtalarna och den andra
enheten när Bluetooth används, men
enheterna måste befinna sig inom tio
meter från varandra. Väggar, andra
elektroniska enheter och liknande

background image

SVENSKA

hinder kan ge upphov till störningar i
anslutningen.

Högtalarna följer Bluetooth-
specifikationen 2.0 + EDR som stöder
Advanced Audio Distribution Profile

(A2DP) 1.0 och Audio/Video Remote
Control Profile (AVRCP) 1.0.
Kontrollera med de andra enheternas
tillverkare om deras enheter är
kompatibla med den här enheten.