Bluetooth Speakers MD 7W - Ställa in ljudvolymen

background image

Ställa in ljudvolymen

Justera högtalarnas ljudstyrka med
någon av volymknapparna. Om
högtalarnas ljudvolym blir för låg vid
batteridrift byter du batterier.