Bluetooth Speakers MD 7W - Lyssna på musik

background image

Lyssna på musik

Börja spela upp musik på enheten när
högtalarna är anslutna till en
kompatibel musikenhet.

Varning! Lyssna på musik på
måttlig ljudnivå. Kontinuerlig
exponering av ljud på hög
volym kan skada hörseln.

Om du vill bredda ljudets stereobild
kontrollerar du att funktionen är
avstängd i musikenheten och trycker
på stereobreddningsknappen. Den vita

indikatorn för stereobreddning
börjar lysa.