Bluetooth Speakers MD 7W - Slå høyttalerne på eller av

background image

Slå høyttalerne på eller av

Du slår på høyttalerne ved å holde
inne av/på-knappen til indikator-
lampen lyser hvitt.

Trykk på av/på-tasten for å slå av
høyttalerne. Indikatorlampen lyser
oransje en kort stund.

background image

NORSK