Bluetooth Speakers MD 7W - Koble til strøm

background image

Koble til strøm

Høyttalerne får strøm fra den
medfølgende laderen eller fire AA-
batterier.

Koble til en stikkontakt

Du kan bruke høyttalerne sammen
med laderen ved å koble laderen til en
stikkontakt og koble laderkabelen til
strømkontakten.

Hvis du bruker oppladbare batterier i
høyttalerne, vil ikke disse bli ladet opp
av laderen.

Sette i AA-batterier

Når du skal sette i batteriene, forsikrer
du deg om at høyttalerne er slått av og
trykker på utløserknappen til batteri-
dekselet på baksiden av høyttalerne.
Løft dekselet.

Sett i batteriene i batterirommet som
vist. Du lukker dekselet ved å sette
hakene på dekselet i de tilsvarende
sporene på høyttaleren og skyve
dekselet mot høyttaleren til det klikker
på plass.

Hvis høyttalerne ikke brukes i en lang
periode, bør batteriene tas ut for å
unngå at batterilekkasjer fører til
skader.

Når det er lite strøm, blinker
indikatorlampen oransje, og
høyttalerne piper.