Bluetooth Speakers MD 7W - Koble til høyttalerne

background image

Koble til høyttalerne

Du kan koble høyttalerne til en
kompatibel musikkenhet (f.eks. en
musikkavspiller eller en mobiltelefon
med en musikkavspillingsfunksjon)
ved hjelp av trådløs Bluetooth-
teknologi eller den medfølgende
kabelen. Hvis du vil koble til via
Bluetooth, må musikkenheten
støtte Bluetooth-profilen A2DP.

Sammenkoble og koble til ved hjelp
av Bluetooth-teknologi

Følgende instrukser gjelder for
mobiltelefoner, men fremgangsmåten
er den samme for en musikkavspiller,
bortsett fra at du ikke trenger å oppgi
Bluetooth-passordet.

1. Kontroller at høyttalerne er slått av

og at telefonen er slått på.

2. Hold inne av/på-knappen til

indikatorlampen begynner å blinke
hvitt.

3. Aktiver Bluetooth-funksjonen på

telefonen og angi at den skal søke
etter Bluetooth-enheter.

4. Velg høyttalerne fra listen over

enheter som er funnet.

5. Skriv inn Bluetooth-passordet

0000 for å koble sammen
høyttalerne og telefonen. Med
enkelte telefoner må tilkoblingen
opprettes separat etter
sammenkoblingen.

Hvis sammenkoblingen er vellykket,
og høyttalerne er koblet til
musikkenheten via Bluetooth, blinker
indikatorlampen hvitt ca. hvert
4. sekund.

Koble til med kabel

Du kan koble høyttalerne til en
kompatibel enhet ved hjelp av den
medfølgende CA-63U-kabelen.

Hvis du vil koble høyttalerne til en
enhet som har en standard lydkontakt

background image

NORSK

på 3,5 mm, kobler du kabelen til
lydkontakten på høyttalerne og den
andre enheten.

Når høyttalerne er koblet til den andre
enheten via kabel, lyser indikator-
lampen hvitt hele tiden.