Bluetooth Speakers MD 7W - Deler

background image

Deler

Høyttalerne inneholder delene som
vises på forsiden: strøm- og
Bluetooth-indikatorlampe (1), av/på-
knapp (2), høyttalere (3), volumknapp
(4), knapp for stereoutvidelse (5),
indikatorlampe for steroutvidelse (6),
strømkontakt (7), lydkontakt (8) og
høyttalertilkoblingskabel (9).

Deler av høyttalerne er magnetiske.
Metallmaterialer kan festes til
høyttalerne. Plasser ikke kredittkort eller
andre magnetiske lagringsmedier i

nærheten av høyttalerne ettersom
informasjon som er lagret i dem, kan bli
slettet.