Bluetooth Speakers MD 7W - Innledning

background image

Innledning

Gratulerer med valget av høyttalere.
Med Nokia Bluetooth-høyttalerne
MD-7W kan du lytte til musikk fra en
kompatibel mobil- eller musikkenhet
og nyte lyd av høy kvalitet.

Du kan koble høyttalerne til en
kompatibel enhet ved hjelp av trådløs
Bluetooth-teknologi eller den
medfølgende kabelen. Kabelen
fungerer også som en FM-
radioantenne som du kan bruke
sammen med FM-radioen på
musikkenheten (hvis den har en).

Les nøye gjennom denne bruker-
håndboken før du bruker høyttalerne.
Les også brukerhåndboken for

enheten du kobler til høyttalerne. Der
finner du viktig informasjon om
sikkerhet og vedlikehold. Alt tilbehør
og ekstrautstyr må oppbevares
utilgjengelig for små barn.