Bluetooth Speakers MD 7W - Lytte til musikk

background image

Lytte til musikk

Når høyttalerne er koblet til en
kompatibel musikkenhet, kan du spille
av musikk på enheten.

Advarsel: Lytt til musikk med
et moderat lydnivå. Høyt
volum over lengre tid kan

skade hørselen.

Hvis du vil forbedre lydytelsen med en
utvidet stereoeffekt, må du kontrol-
lere at denne funksjonen er aktivert på
musikkenheten og deretter trykke på
knappen for stereoutvidelse.
Indikatorlampen for stereoutvidelse
lyser hvitt.