Bluetooth Speakers MD 7W - Behandeling en onderhoud

background image

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toon-
aangevend ontwerp en vakmanschap en
moet met zorg worden behandeld. De
volgende tips kunnen u helpen om de
garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag,

vochtigheid en allerlei soorten
vloeistoffen of vocht kunnen
mineralen bevatten die corrosie van
elektronische schakelingen
veroorzaken. Wordt het apparaat toch
nat, laat het dan volledig opdrogen.

background image

NEDERLANDS

• Gebruik of bewaar het apparaat niet

op stoffige, vuile plaatsen. De
bewegende onderdelen en
elektronische onderdelen kunnen
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het heet is. Hoge temperaturen
kunnen de levensduur van
elektronische apparaten bekorten,
batterijen beschadigen en bepaalde
kunststoffen doen vervormen of
smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen

waar het koud is. Wanneer het
apparaat weer de normale
temperatuur krijgt, kan binnen in het
apparaat vocht ontstaan, waardoor
elektronische schakelingen
beschadigd kunnen raken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot

of schud niet met het apparaat. Een
ruwe behandeling kan de interne
elektronische schakelingen en fijne
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën,

oplosmiddelen of sterke reinigings-
middelen om het apparaat schoon te
maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de

bewegende onderdelen van het
apparaat blokkeren en de correcte
werking belemmeren.

Als het product niet goed werkt, neemt
u contact op met het dichtstbijzijnde
bevoegde servicepunt.

Verwijdering
Het symbool van de doorge-
streepte container op uw
product, in de documentatie of
op de verpakking wil zeggen dat

alle elektrische en elektronische
producten, batterijen en accu’s na
gebruik voor gescheiden afvalver-
zameling moeten worden aangeboden.
Deze regel geldt voor alle landen binnen
de Europese Unie en voor andere locaties
waar gescheiden afvalverzamelings-
systemen beschikbaar zijn. Bied deze

background image

NEDERLANDS

producten niet aan bij het gewone
huisvuil.

Door de producten op de daarvoor
bestemde plaats in te leveren helpt u het
ongecontroleerd weggooien van afval te
voorkomen en het hergebruik van
materialen te bevorderen. Meer
gedetailleerde informatie over afvalver-
zameling vindt u bij de verkoper van het
product, bij de milieudienst van uw
plaatselijke overheid, nationale
organisaties voor producentenver-
antwoordelijkheid of uw plaatselijke
vertegenwoordiger van Nokia. Voor de
Eco-Verklaring voor het product of
instructies over het inleveren van uw
overbodig geworden product, gaat u naar
de landspecifieke informatie op
www.nokia.com.