Bluetooth Speakers MD 7W - Onderdelen

background image

Onderdelen

De luidsprekers bevatten de
onderdelen die op de titelpagina
worden afgebeeld: stroom- en
Bluetooth-indicatorlampje (1),
aan/uit-toets (2), luidsprekers (3),
volumetoets (4), stereoverbredings-
toets (5), indicatorlampje voor

stereoverbreding (6), stroomaan-
sluiting (7), audio-aansluiting (8) en
het snoer dat de luidsprekers met
elkaar verbindt (9).

Sommige onderdelen van de luidsprekers
zijn magnetisch. Metalen voorwerpen
kunnen door de luidsprekers worden
aangetrokken. Houd creditcards en

background image

NEDERLANDS

andere magnetische opslagmedia uit de
buurt van de luidsprekers, omdat de
gegevens die op deze media zijn
opgeslagen, kunnen worden gewist.