Bluetooth Speakers MD 7W - Kaiuttimien kytkeminen

background image

Kaiuttimien kytkeminen

Voit kytkeä kaiuttimet yhteensopivaan
musiikkilaitteeseen (kuten soittimeen
tai matkapuhelimeen, jossa on
soitintoiminto) langattoman
Bluetooth-yhteyden kautta tai niiden
mukana toimitetun kaapelin avulla.
Musiikkilaitteen on tuettava A2DP-
Bluetooth-profiilia, jotta Bluetooth-
yhteyttä voisi käyttää.

Pariksi liittäminen ja yhteyden
muodostaminen langattoman
Bluetooth-yhteyden kautta

Seuraavat ohjeet koskevat
matkapuhelinta, mutta soittimen
kanssa toimitaan samalla tavalla
lukuun ottamatta sitä, ettei
Bluetooth-salasanaa ehkä tarvitse
antaa.

1. Varmista, että kaiuttimista on

katkaistu virta ja että puhelimeen
on kytketty virta.

2. Pidä virtanäppäintä painettuna,

kunnes valkoinen merkkivalo alkaa
vilkkua.

3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön

puhelimessa ja aseta puhelin
etsimään Bluetooth-laitteita.

4. Valitse kaiuttimet löytyneiden

laitteiden luettelosta.

5. Anna Bluetooth-salasana 0000,

jotta kaiuttimien ja puhelimen
välille muodostuu pariliitos ja
yhteys. Joissakin puhelimissa
yhteys on muodostettava erikseen
pariksi liittämisen jälkeen.

Jos pariliitoksen muodostaminen
onnistuu ja kaiuttimien ja
musiikkilaitteen välille muodostuu
Bluetooth-yhteys, valkoinen
merkkivalo vilkkuu noin neljän
sekunnin välein.

background image

SUOMI

Kytkeminen kaapelin avulla

Voit kytkeä kaiuttimet yhteensopivaan
laitteeseen niiden mukana toimitetun
CA-63U-kaapelin avulla.

Liitä kaiuttimet laitteeseen, jossa on
3,5 mm:n vakioääniliitin, kytkemällä

kaapeli kaiuttimien ja toisen laitteen
ääniliittimeen.

Kun kaiuttimet on kytketty toiseen
laitteeseen kaapelin avulla, valkoinen
merkkivalo palaa jatkuvasti.