Bluetooth Speakers MD 7W ohje

background image

Nokia Bluetooth-kaiuttimet MD-7W

9205874/1

5

2

4

9

8

7

6

3

background image

SUOMI

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj vakuuttaa täten, että MD-7W-
tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on
kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat
Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden
ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa
tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen,
jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai
osittain on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista lupaa.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja
parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta
johdu, Nokia tai sen lisenssinhaltijat eivät
vastaa tietojen tai tulojen menetyksestä
eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista,
epäsuorista tai välillisistä vahingoista.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena
kuin se on. Sen virheettömyydestä,
luotettavuudesta, sisällöstä tai
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai
johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta
mitään nimenomaista tai konkludenttista
takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä
ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen
oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa
sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä
ilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella
alueittain. Lisätietoja saat Nokia-tuotteiden
myyjältä.
Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät
muutokset voivat mitätöidä käyttäjän
oikeuden käyttää laitetta.

background image

SUOMI

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä,
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan

Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja
ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa
tällaisia lakeja ja määräyksiä.