Bluetooth Speakers MD 7W - Tilslutning af højttalerne

background image

Tilslutning af højttalerne

Du kan slutte højttalerne til en
kompatibel musikenhed, f.eks. en
musikafspiller eller mobiltelefon med

background image

DANSK

en musikafspiller, ved hjælp af trådløs
Bluetooth-teknologi eller det med-
følgende kabel. Musikenheden skal
understøtte A2DP Bluetooth-profilen,
før Bluetooth-forbindelsen kan
anvendes.

Binding og tilslutning ved hjælp af
trådløs Bluetooth-teknologi

Følgende vejledning gælder for
mobiltelefoner, men proceduren er
den samme for en musikafspiller,
bortset fra at det ikke er nødvendigt at
angive Bluetooth-adgangskoden.

1. Sørg for, at højttalerne er slukket,

og at telefonen er tændt.

2. Tryk på tænd/sluk-tasten, og hold

den nede, indtil den hvide indikator
begynder at blinke.

3. Aktivér telefonens Bluetooth-

funktion, og indstil den til at søge
efter Bluetooth-enheder.

4. Vælg højttalerne på listen over

fundne enheder.

5. Indtast Bluetooth-adgangskoden

0000 for at oprette en binding og
slutte højttalerne til telefonen. På
nogle telefoner skal du oprette
forbindelsen separat, efter at der er
oprettet en binding.

Hvis bindingen oprettes, og
højttalerne er forbundet med
musikenheden via en Bluetooth-
forbindelse, blinker den hvide
indikator ca. hvert 4. sekund.

Tilslutning ved hjælp af et kabel

Du kan slutte højttalerne til en
kompatibel enhed med det
medfølgende CA-63U-kabel.

Du kan slutte højttalerne til en enhed,
der har et 3,5 mm standardlydstik, ved
at sætte kablet i lydstikket på
højttalerne og den anden enhed.

Når højttalerne er forbundet med den
anden enhed ved hjælp af kablet, lyser
den hvide indikator konstant.

background image

DANSK