Bluetooth Speakers MD 7W - Aktivering eller deaktivering af højttalerne

background image

Aktivering eller deaktivering af

højttalerne

Du kan tænde højttalerne ved at
trykke på og holde tænd/sluk-tasten
nede, indtil den hvide indikator
begynder at lyse.

Du kan slukke højttalerne ved at
trykke på tænd/sluk-tasten. Den
orange indikator lyser et øjeblik.