Bluetooth Speakers MD 7W - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det
muligt at forbinde kompatible
enheder uden brug af kabler. En
Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at
der er fri luftlinje mellem højttalerne
og den anden enhed, men den
indbyrdes afstand mellem enhederne
må højst være 10 meter. Forbindelsen
kan dog blive udsat for interferens

background image

DANSK

pga. hindringer, f.eks. vægge, eller
andre elektroniske enheder.

Højttalerne er kompatible med
Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR,
der understøtter Advanced Audio

Distribution Profile (A2DP) 1.0 og
Audio/Video Remote Control Profile
(AVRCP) 1.0. Kontakt producenterne
af andre enheder for at få at vide, om
de er kompatible med denne enhed.