Bluetooth Speakers MD 7W - Sletning af indstillinger

background image

Sletning af indstillinger

Hvis du vil slette indstillingerne for
lydstyrke og stereoudvidelse, skal du
slukke højttalerne. Tryk på
lydstyrketasten, stereoudvidelses-
tasten og tasten for lydstyrke op
samtidigt, og hold dem nede.

background image

DANSK