Bluetooth Speakers MD 7W - Justering af lydstyrken

background image

Justering af lydstyrken

Du kan angive højttalernes lydstyrke
ved at trykke på en af
lydstyrketasterne. Hvis højttalernes
lydniveau bliver for lavt ved brug af
batterier, skal disse udskiftes.